Generalforsamling 2024 – Program og dagsorden


(Generalforsamlingen foregår fysisk, vi har desværre ikke mulighed for virtuel deltagelse)
14.30:
Ankomst og aktivitet ved bordene 4-5 pers pr bord

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning ved Maria Busborg Jørgensen + godkendelse
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Indkomne forslag- ingen indkomne forslag
 8. Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer ( bilag 1 )
 9. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan og budget for indeværende år. Handlingsplan og budget kan ændres i forhold til fremkomne ønsker og forslag
 10. Valg af medlemmer og suppleant(er) til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt.

Kl 15:
Aktivitet ved bordene. Samtaler om Covid-19 senfølger.