Vores indsats

Dansk Covidforening følger med i udviklingen af sygdommen, og hvordan myndighederne forholder sig til nysmitte og senfølger. Vi deltager aktivt i samfundsdebatten og bidrager med høringssvar, deltagelse i arbejdsgrupper mv.

Her er nogle af vores konkrete indsatser:

Pressemeddelelse 1. marts 2024 (pdf) som modsvar til påstand om, at Covid19-senfølger er sjældne.

Brev til regionsrådene 27. november 2023 (pdf) vedr. organisering af behandling af senfølger i anledning af varslet lukning af senfølgeklinikker.

Deltagelse på Folkemødet 2023, se foto nederst.

Deltagelse i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe
Senest resulteret i denne reviderede udgave af anbefalinger af behandling af senfølger.

Høringssvar 29. marts 2023 til “Revideret bekendtgørelse om alment farlige sygdomme” (pdf), dvs. vores kommentarer til, at covid ikke mere betragtes som en alment farlig sygdom.

Deltagelse i SSI-seminar 14. marts 2023

Folkemødet 2023
Folkemødet 2023. Fra venstre mod højre: Anders Koch, Lone Simonsen, Bolette Søborg, Tyra Grove Krause, Maria Busborg Jørgensen, Jonas Herby, Lars Østergaard, Henrik Ullum.